Rådgivning i form af vurderinger / notater, førelse af sager for administrative klagenævn, rets- og voldgiftssager.

Hot line i hastespørgsmål.

Sparring til sagsbehandlere og chefer, rådgivning i sager med vanskelige dilemmaer / juridiske udfordringer og strategiske spørgsmål.

Second opinions og kvalitetskontrol. Har du allerede fået rådgivning, men gerne ser et yderligere bidrag til sagens vurdering eller løsning kan jeg trække på min omfattende erfaring.

Projektarbejde – skal du realisere et særskilt projekt, der kræver juridisk arbejde, og har du ikke den interne kapacitet, kan jeg hjælpe.

Uvildige advokatundersøgelser af konkrete forløb eller sagskomplekser. Undersøgelser udføres både for myndigheder og virksomheder.

Bisidder for embedsmænd og andre ansatte i undersøgelsessager.

Bistand som alternativ til intern ansættelse af juridiske medarbejdere. Jeg giver tilbud på en fordelagtig pris, der giver dig mulighed for løbende rådgivning uden at du behøver at ansætte interne jurister til en fast løn. Du betaler kun efter behov. Prisen afhænger af engagementets omfang. Dine behov kan være meget forskellige, f.eks. en mere varig løsning eller indstationering til løsning af sagspukkel / vanskelige sagskomplekser.