Til hvem?

Ydelser

Statslige, kommunale og regionale myndigheder

Erhvervsvirksomheder

Fonde

Brancheforeninger/ interesseorganisationer

Personaleorganisationer, Offentlige ansatte chefer, faglige organisationer

Advokater, konsulentvirksomheder og revisorer