Advokat

Poul Heidmann

Velkommen til mit advokatfirma, der bygger på 27 års rådgivning som advokat for offentlige myndigheder samt offentlige og private erhvervsvirksomheder.

Unik kombination af juridisk kompetence, kendskab til offentlig administration og politik samt til drift af erhvervsvirksomheder. Spidskompetence i offentlige myndigheders retsforhold og virksomheders relation til myndigheder.

To års ansættelse i Justitsministeriets lovafdeling i stats- og forvaltningsretskontoret og proceskontoret samt 26 år som advokat og partner i Jonas Bruun, senere Bruun & Hjejle. 10 år som manuduktør / lektor ved Københavns Universitet i ejendomsret. Fortsat nært samarbejde med Bruun & Hjejle.

Har udført komplicerede sager for offentlige myndigheder, f.eks. advokatundersøgelser for staten (Combus og Kirkeministeriets it-udgifter samt udspørger i Statsløsekommissionen) og forhandlet på vegne af erhvervsvirksomheder og interesseorganisationer med danske myndigheder og EU Kommissionen (f.eks. inden for elsektoren, gassektoren, vindmølleindustrien og lægemiddelindustrien). Ført fire sager ved EU-domstolen på vegne af EU-Kommissionen.

Jeg tilbyder erfaren / ”senior” rådgivning og sparring i sager med kompliceret jura og vanskelige dilemmaer – til en omkostningsbevidst pris.

Kan skabe tillidsfuld dialog med offentlige myndigheder og konstruktive løsninger.

Udarbejdelse af skræddersyede strategier for en sags behandling – uanset om du er en offentlig myndighed eller en privat erhvervsvirksomhed. Med udgangspunkt i sagens bredere kontekst pinpointes de skridt, der kan tages i den konkrete sag.

Er du en erhvervsvirksomhed: Skal virksomhedens konflikt med en offentlig myndighed løses gennem forhandling eller klage / domstolsprøvelse.

Er du en myndighed: Hvordan skal administrationen tilrettelægges, hvilken linje skal følges, hvordan skal en konkret sag afgøres og hvor er usikkerhedsmomenterne. Er der grundlag for dialog med den private borger eller virksomhed?

Offentlig ret er mit overordnede arbejdsområde, hvor jeg rådgiver om de generelle regelsæt og en række forgreninger. På undersiderne i menupunktet ”Kompetencer og erfaringsgrundlag” kan du se en nærmere gennemgang.