Jeg tilbyder navnlig rådgivning til
 • statslige, regionale og kommunale myndigheder,
 • private og offentlige erhvervsvirksomheder,
 • branche- og interesseorganisationer
 • offentlige personaleorganisationer
 • natur- og biogasvirksomheder,
 • el-virksomheder,
 • vindmøllevirksomheder,
 • varmeforsyning,
 • kommunale forsyningsvirksomheder,
 • havne,
 • lægemiddelvirksomheder,
 • medicinsk udstyr – medicovirksomheder,
 • fødevarevirksomheder,
 • fonde