Hvordan skal administrationen tilrettelægges, hvilken linje skal følges, hvordan skal en konkret sag afgøres og hvor er usikkerhedsmomenterne. Er der grundlag for dialog med den private borger eller virksomhed?

Notater / vurderinger, sparring, retssager, sagsbehandlingsprocesser, udbudsprocesser.