Kompetencer

Foreningsretten, fondslovgivningen mv.

Erfaringsgrundlag

Jeg har bistået Komgas, der var en brancheorganisation for de regionale naturgasselskaber, der ud over varetagelse af brancheinteresser også forhandlede fælles gaskøbsaftaler med DONG. Foreningen blev nedlagt, da DONG omkring 2000 overtog Naturgas Syd og Naturgas Sjælland. Foreningens funktioner levede videre i ”Fællesekretariatet” under HNG og Naturgas Midt Nord. I dag bistår jeg det fusionerede HMN, der er en fusion af HNG og Naturgas Midt Nord.

I 26 år rådgivet Lægemiddelindustriforeningen Lif, hvor jeg bl.a. har været inddraget i alle juridiske aspekter af foreningens arbejde i forhold til de mange myndighedsrelaterede indgreb og reformer i forhold til branchen. Jeg har også løbende deltaget i sparring om foreningspolitiske spørgsmål.

Jeg har i flere år bistået Vindmølleindustrien, der primært er en brancheforening for vindmølleproducenterne, men også har store energiaktører i medlemskredsen.

Bistand til Danske Havne, der er en brancheforening for trafikhavnene.

Særligt om fonde

Privatiseringen af DANAK og Teknologirådet skete ved etablering af fonde.

Teknologirådet blev privatiseret og placeret i en fond (nu ”Fonden Teknologirådet”) som alternativ til de politiske planer nedlæggelse af rådet. Fonden fortsætter det tidligere Teknologiråds rådgivning af beslutningstagere om teknologiens muligheder og konsekvenser for mennesker, miljø og samfund.

”DANAK – den danske akkrediteringsfond”, beskæftiger sig primært med akkreditering af virksomheder efter internationale standarder.

HG fonden. Etablering af fond i forbindelse med Holte Gymnasiums økonomiske vanskeligheder. Fonden siden tilladt afviklet af fondsmyndigheden ud fra bristende forudsætninger

Naturfonden. Rådgivning om offentligretlige spørgsmål til stifterne i forbindelse med fonden stiftelse. Input til stiftelseslovens indhold.