Kompetencer:

Havneloven, ejerstrukturer og ejerformer, aktieselskabshavne, selvstyrehavne, samspil mellem ejere og havne, havnenes lejeaftaler, skatteforhold, udbud, andre havnerelaterede aktiviteter, havnenes EU regulering, lystbådehavne, aktindsigt.

Erfaringsgrundlag:

Rådgivning af Associated Danish Ports (Fredericia, Nyborg og Middelfart havn), Næstved Havn, Aabenraa Havn og brancheforeningen Danske Havne. Omstrukturering af havne til aktieselskaber, anvendelse af aktieselskaber til særlige formål, arealudviklingsprojekter med Realdania, lystbådehavne, transportcentervirksomhed, håndtering af havnenes lejekontrakter, havnelovens grænser, finansieringsreglerne, forskelle på organisationsformerne, serviceydelser til andre havne, havnenes skatteforhold mv.