Kompetencer:

Offentlig infrastruktur: Naturgas, biogas, el-forsyning, varmeforsyning, vind, kommunal forsyningsvirksomhed (drikke- og spildevand, kloakker, vandafledning, affald).

Kontrakter om levering af forskellige energiformer, kunderelationer, leveringsbetingelser, engros-modellen, forsynings- og netbevillinger, reguleringsspørgsmål i forhold til energimyndigheder, udbud mv.

 Erfaringsgrundlag:

Bistået naturgasselskaberne (nu HMN Naturgas og Naturgas Fyn) fra de første år af projektets levetid til nu – nøje kendskab til de mange gennemførte reformer, afgiftsreguleringer støtteinitiativer mv. Bistået indenfor el-sektoren, navnlig EnergiMidt (Elsam sagen, Elro, mv.), Vindmølleindustrien (brancheforening navnlig for producenterne), VE-lovens fortolkning, opstilling af vindmøller, planlovsspørgsmål / naturbeskyttelse i relation til vindmøller, varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen, biogas, kommunal forsyningsvirksomhed.